Ελληνικά English

ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ABOUT SERVICES INDUSTRIES PRESS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
Υπηρεσίες » Deals, M&A and Pre-M&A analysis

 

We assist our clients in transforming their businesses across the business lifecycle. We offer a full range of services around the deal for financial transactions. These include :

  • review of strategic options before the deal,

  • due diligence,

  • lead financial advice,

  • valuations for strategic and financial reporting purposes,

  • delivering post deal value through synergies and operational improvements consequent to the deal.

 

Mardalia’s mergers and acquisitions services combine our expertise in strategy and corporate restructuring to assist you to create and execute robust M&A, alliance, integration and divestment strategies while mitigating risk.