Ελληνικά English

ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ABOUT SERVICES INDUSTRIES PRESS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
Υπηρεσίες » Financial Advisory Services

 

Financial Advisory Services works by simplifying business process and matching the volume and speed of data to the increased pace of decision making. Our services help create an agile operating model that generates value, grows revenue and improves profitability.

Such solutions may involve among others debt restructuring, cost reduction, working capital management and operations restructuring such as follows:

 • Financial administration management and supervision

 • Budgeting and Variance Analysis

 • Reporting systems planning - MIS

 • Receivables Management
  The working capital cycle of a company is essential for the smooth operation of an organization. If you receive late and you pay early then your company might face financial distress. We can help you monitor your receivables cycle by implementing techniques designed to reduce receivables without damaging the core operations. Our techniques include redesigning your credit management processes, lowering billing lags, speeding up collections, and reducing over dues.

 • Loan Portfolio Services
  Whether you are a financial institution or a trade creditor and you want to dispose or purchase non-performing loans our team of experts can help you by providing financial analysis and financial due diligence, by conducting business and portfolio reviews and by managing the recovery process.

 • Costing and Pricing

It is one of the company's major domains of activity and consists of services provision, both to private companies and to public sector's organizations. In short, we mention the following services:

  • Activity Based Costing (ABC) systems design

  • Production costing - Analytical accounting

  • Feasibility and viability studies