Ελληνικά English

ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ABOUT SERVICES INDUSTRIES PRESS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
About » Corporate Social Responsibility

The role of business is changing. It is now widely accepted that business has to do more than make a profit. It also must drive social and environmental change.

A combination of factors – evolving relationships has led to a greater understanding of the connection and interdependency between business and society. There is an expectation that business addresses social and environmental issues through its operations, products and services and its unique expertise.

At Mardalia, we do this through:

Through our client work and the influence we can have on the wider business world by making a commitment to audit independence, financial transparency and sound corporate governance.

  • Our workplace
    While our core business is all about delivering exceptional service to our clients, we know that if we attract and cooperate with the best people we will deliver the best results for our clients. We strive ourselves on having the highest performing professionals and create engaging environments where our people can develop to their full potential and thus drive social change.

  • Managing our environmental impact
    The biggest impact we can have on contributing to minimizing the negative effects of climate change is by supporting our clients and the marketplace as they move towards a low carbon economy.