Ελληνικά English

ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ABOUT SERVICES INDUSTRIES PRESS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
INDUSTRIES » Freight Forwarding, Transportation and Logistics

 

Increased volatility, global reach and a growing interconnectedness have customers demanding higher levels of consistency and scale from their freight and logistics services. Whether air, ocean or rail, companies in the freight and logistics industry face similar challenges: rate and revenue management, address capacity planning, automate and focused sales and customer service, and tighten operations and effective networks. We address each challenge individually to help clients improve margins and stay flexible.

 

Mardalia is focused on assisting companies in the Greek T&L industry to face the challenges and manage the risks of this ever changing world and to help them continue to be the leaders and improve market shares and profitability in this exciting industry.

 

Our deep working knowledge of the T&L industry, make us leader in supporting our clients through company restructurings, new strategy design and implementation, regulatory transformations, technological advances, repositioning and turnarounds, changes in financial reporting and performance management, operations restructuring, sales repositioning, profitability development and corporate governance requirements.

 

Our experience and network of dedicated industry practitioners positions Mardalia to provide clients with quality professional services uniquely tailored to the needs of a leading T&L company, whether family owned or publicly listed, large or small.